Separatori

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

KORONA

Separatori lakih tekućina

Čuvari slivnih površina – zauljene vode – mineralna ulja

KORONA ISU

Rješava odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda slivnih površina platoa poslovnih hala, parkirališta trgovačkih centara, parkinga autosalona, benzinskih postaja, autoservisa, praonica automobila, dionica cesta i autocesta.

NORMA HRN EN 858-1 i 2

KORONA ISU-BP

Separatori koji rješavaju problem odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda slivnih površina platoa, nisu predviđeni za zone vodozaštitnih područja.

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Separator lakih tekućina ISU-BP-01

KORONA ISU-BP-01

Ugradnjom KORONA ISU BP separatora uspješno se rješava odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda slivnih površina platoa poslovnih hala, parkirališta trgovačkih centara, parkinga autosalona, benzinskih postaja, dionica cesta i autocesta.

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Korona NG

KORONA NG

Separatori lakih tekućina KORONA NG jednakih su karakteristika u pogledu volumena i protoke (l/s) kao i separatori lakih tekućina klase KORONA NG, uz razliku što su izrađeni od polietilena.

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Korona NG-BP

KORONA NG-BP

Separatori lakih tekućina s ugrađenim by-passom – 20% omjer ukupne protoke (na separator 20%, ostatak 80% na by-pass)

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Korona NG-BP-01

KORONA NG-BP-01

Separatori lakih tekućina s ugrađenim by-passom – 10% omjer ukupne protoke (na separator 10%, ostatak 90% na by-pass)

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!