KORONA ISU

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Separatori lakih tekućina
"KORONA ISU"

[ZAULJENE VODE – MINERALNA ULJA]

Separatori KORONA ISU – čuvari slivnih površina

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Primjena

Pri izgradnji objekata koji imaju slivne površine sa kojih postoji mogućnost da se ispiranjem kiše ili pranjem pri odvodnji pojavi zagađenje uljnog porijekla obvezna je ugradnja separatora.

Ove vode obvezno je pročistiti prije daljnjeg ispusta.

Ugradnjom KORONA ISU separatora uspješno se rješava odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda slivnih površina platoa poslovnih hala, parkirališta trgovačkih centara, parkinga autosalona, benzinskih postaja, autoservisa, praonica automobila, dionica cesta i autocesta.

Tehnologija

Rješenje odvodnje i pročišćavanja zauljenih otpadnih voda slivnih površina mora biti riješeno na optimalan način, odnosno neophodno je da se odabere rješenje koje jest:

  • tehnički ispravno,
  • jednostavno za manipulaciju, ugradnju i održavanje,
  • dugotrajno i pouzdano,
  • cjenovno konkurentno

Temeljem navedenog konstruirana je i proizvedena linija separatora KORONA ISU.

Prednosti

Hrvatski proizvod!

KORONA ISU separatori imaju nekoliko važnih prednosti:

1

Materijal

Materijal izrade (čelik) konstrukcijski  je primjeren za sve uvjete ugradnje (velike dubine ukopa, visoke podzemne vode, prometne površine).

2

Manipulacija

Istovremeno, zbog  male težine (u odnosu na kapacitet u l/s) manipulacija na gradilištu i ugradnja je jednostavna i laka jer ne zahtijeva angažman dizalica velikih nosivosti, odnosno vrlo je zahvalna za izvođače radova.

3

Konstrukcija

Kod većih, tj. velikih protoka (izraženo u l/s) odlično podnosi hidraulička opterećenja i udare, jer čelična konstrukcija osigurava stabilnost i potrebnu čvrstoću svih komponenti separatora kako uslijed naprezanja ne bi došlo do pucanja i/ili popuštanja konstrukcije ili sastavnih dijelova (tijela separatora, pregrada i sl.), što može biti slučaj kod polietilenskih separatora.

4

Koalescentni filter

Najvažnija prednost je koalescentni filterski paket separatora KORONA ISU (“srce“ uređaja)!

Koalescentni filter se proteže cijelom širinom separatora, postavljen poprečno na strujanje vode, u blok izvedbi sa kućištem separatora, izrađen od oleofilnog medija visoke gustoće.

Zbog navedene napredne konstrukcije, koalescentni filter KORONA ISU posjeduje višestruku oleofilnu površinu i višestruku učinkovitost u odnosu na bilo koji drugi separator istih karakteristika.

Filter je samoispirući i nije ga potrebno vaditi, čistiti, ispirati ili mijenjati što je dodatna prednost za korisnika u fazi ekspolatacije.

KORONA ISU separatori spadaju u Klasu I separatora (sadržaj ulja u pročišćenoj vodi do 5 mg/l).

Izdvojiti će se i najsitnija kap…

Montaža

U ovisnosti o poziciji predviđenoj projektom, ugradnja separatora može biti predviđena u voznoj ili zelenoj površini.  S obzirom na navedeno, separatori dolaze serijski opremljeni sa čelično-cinčanim poklopcima za ugradnju u zelenu površinu ili ljevano-željeznim poklopcima odgovarajućeg opterećenja (125, 250 ili 400 kN) sa natpisom „SEPARATOR“, za ugradnju u voznu površinu. Pristup i održavanje separatora izvedeno je prema normi HRN EN 476.

Povišetci do nivoa tla (kota „H2“ na skici) prilagođavaju se dubini ugradnje definiranoj dubinom dovodnog cjevovoda na separator u odnosu na nivo tla. Mogu se izvesti u fiksnoj ili u kliznoj varijanti, u ovisnosti o željama naručitelja.

Priključne cijevi na separatoru (ulaz/izlaz) prilagođavaju se promjerima cijevi koje su predviđene za spoj na gradilištu (u ovisnosti od promjera ID/OD, tj. proizvođača cijevi).

Dodatna oprema

1

Plovak

Za sprječavanje otjecanja izdvojenih uljnih onečišćenja iz separatora i/ili zbog sprječavanja otjecanja naftnih dervata izlivenih uslijed akcidentalnih situacija (prevrtanje vozila – cisterne, nekontrolirano istjecanje iz spremnika i sl.) u separatore se ugrađuje i plovak - sigurnosni zatvarač. Plovak funkcionira na razlici gustoće medija (naftni derivati – voda), pa se spušta uslijed povećanja razine izdvojenih ulja, sve dok razina izvojenog ulja ne dosegne donju točku uslijed koje plovak zatvara izlaznu cijev, odnosno daljnje otjecanje iz separatora.

2

Alarmni sustav za dojavu

Uz separatore se može isporučiti i alarmni sustav za dojavu potrebe pražnjenja nataloženog mulja i izdvojenog ulja unutar separatora, te na taj način korisniku olakšati održavanje.

3

Sorpcijski filter - vodozaštitna područja

Za ugradnju separatora u vodozaštitna područja, koalescentni filter se nadopunjava sorpcijskim filterom, s obzirom da se moraju zadovoljiti vrlo strogi uvjeti  koncentracije ulja u pročišćenoj vodi. Zahvaljujući filterskom sloju sa ekstremno velikom aktivnom površinom, višestruko većom od konvencionalnih kolaescentnih ispuna, sorpcijski filter postiže najviše parametre pročišćavanja.

Kvaliteta izrade

Separatori KORONA ISU izrađeni su prema HRN EN 858-1 i 2 normama za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, te u sustavu kvalitete ISO 9001.

Separatori klase KORONA ISU predstavljaju tehnički i tehnološki superioran proizvod, prepoznat zbog kvalitete, visoke učinkovitosti i jednostavnosti ugradnje…

UZDUŽNI PRESJEK ISU 1 – 45

ISU 1 - 45

NAPOMENA: KOTA H2 ODREĐUJE SE PREMA TRAŽENOJ DUBINI UGRADNJE SEPARATORA

ISU 1 - 45

UZDUŽNI PRESJEK ISU 60 – 300

ISU 60 - 300

NAPOMENA: KOTA H2 ODREĐUJE SE PREMA TRAŽENOJ DUBINI UGRADNJE SEPARATORA

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!