Veliki sustavi

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Separatori velikih sustava - industrijska postrojenja

(PROČIŠĆAVANJE ZAULJENIH OTPADNIH VODA VELIKIH INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA)

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Primjena

Oborinske vode zagađene uljima sa manipulativnih površina i platoa velikih industrijskih postrojenja treba prije ispusta pročistiti preko odgovarajućih separatora.

Tehnologija

Za ugradnju filterskih paketa KORONA TPSO potrebno je izgraditi betonski bazen odgovarajućih (proračunatih) dimenzija. Filterski paketi se postavljaju unutar bazena u baterijama, paralelno ili serijski u dvije, tri ili više linija, u ovisnosti o potrebnom kapacitetu.  

KORONA TPSO filterski paketi izrađeni su od visoko kvalitetnih materijala, posebno konstruirani, odnosno prilagođeni uvjetima ugradnje unutar betonskih bazena. Baterije filterskih paketa sa betonskim bazenom tvore tehnološku cjelinu-separator koji prihvaća ukupne otpadne vode, te postiže izuzetno visoke efekte pročišćavanja podobne za ispust u predviđeni recipijent.

Separator se sastoji od više tehnoloških cjelina. Ulazni dio betonskog bazena služi kao taložnik za najkrupnije čestice odnosno pijesak i mulj. Uljne čestice sakupljene u KORONA TPSO paketu izdvajaju se u uljni sloj iznad paketa. Uljni prostor je tako formiran da bujičini dotoci ne mogu povući ulje iz prostora separatora. Održavanje TPSO paketa podrazumijeva periodičnu evakuaciju ulja i sedimenta iz raznih odjeljaka betonskog bazena.

Prednosti

Primjenjivo kao rješenje pročišćavanja zauljenih otpadnih voda velikih industrijskih postrojenja koje se tipskim separatorima ne mogu rješavati. Proračun, projekt i izvedba određuju se zasebno, u ovisnosti o količini otpadne vode, vrsti onečišćenja i slično.

Montaža

Separatori velikih sustava

FILTERSKI PAKETI “TPSO KORONA” – početak ugradnja na platou industrijskog postrojenja

Referentna lista izvedenih separatora zauljenih otpadnih voda VELIKIH industrijskih i tehnoloških postrojenja

1.)  Termoelektrana –  TE “PLOMIN I”

2.)  Termoelektrana – TE “PLOMIN II”

3.)  INA d.d. Zagreb – Rafinerija nafte – Sisak 

4.)  Tvornica za preradu aluminija “ALUMINIJ” d.d. – Mostar

5.)  JANAF d.d. – Sisak

Kvaliteta izrade

Filterski paketi – separatori KORONA TPSO izrađeni su prema HRN EN 858-1 i 2 normama za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, te u sustavu kvalitete ISO 9001.

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!