KORONA ISU-BP

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Separatori lakih tekućina
"KORONA ISU BP"

[ZAULJENE VODE – MINERALNA ULJA]

20%

omjer ukupne protoke: na separator 20%, ostatak 80% na by-pass.

Separatori KORONA ISU BP – čuvari slivnih površina

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Separatori klase KORONA ISU BY PASS nastavljaju se na separatore klase KORONA ISU.

Primjena

Pri izgradnji objekata koji imaju slivne površine sa kojih postoji mogućnost da se ispiranjem kiše u odvodnji pojavi zagađenje uljnog porijekla obvezna je ugradnja separatora.

Ove vode obvezno je pročistiti prije daljnjeg ispusta.

Ugradnjom KORONA ISU BP separatora uspješno se rješava odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda slivnih površina platoa poslovnih hala, parkirališta trgovačkih centara, parkinga autosalona, benzinskih postaja, dionica cesta i autocesta.

Primjena ovih separatora nije predviđena u zonama vodozaštitnih područja.

Tehnologija

Separatori KORONA ISU BP projektirani su i proizvedeni za protoke koji se zbog svoje veličine klasičnim separatorima ne bi mogli obraditi pa su ovi uređaji optimalna rješenja za velike slivne površine, odnosno pripadajuće velike protoke (do 2000 l/s).

U sklopu separatora ugrađen je preljevni sustav – by pass (mimovod) putem kojeg se rasterećuje hidraulički udar na separator. Na taj se način rasterećuje tijelo separatora, čineći ga dimenzionalno manjim i investicijski povoljnijim rješenjem.

KORONA ISU-BP separatori  preuzimaju na sebe prvi, zauljeni dotok (Qsep) u količini od 20% od ukupne količine optadnih voda (Quk) koja dolazi do separatora.

Ostatak vode (Qbp) ide na obilazni vod (by pass) koji je ugrađen u konstrukciji separatora (Quk = Qsep + Qbp).

Pročišćena voda iz separatora spaja se na izlazu iz separatora sa vodom iz by-passa te se zajedno ispušta dalje prema recipijentu.

Prednosti

Hrvatski proizvod!

KORONA ISU BP separatori imaju nekoliko važnih prednosti:

1

Materijal

Materijal izrade (čelik) konstrukcijski  je primjeren za sve uvjete ugradnje (velike dubine ukopa, visoke podzemne vode, prometne površine).

2

Manipulacija

Istovremeno, zbog  male težine (u odnosu na kapacitet u l/s) manipulacija na gradilištu i ugradnja je jednostavna i laka jer ne zahtijeva angažman dizalica velikih nosivosti, odnosno vrlo je zahvalna za izvođače radova.

3

Konstrukcija

Kod većih, tj. velikih protoka (izraženo u l/s) odlično podnosi hidraulička opterećenja i udare, jer čelična konstrukcija osigurava stabilnost i potrebnu čvrstoću svih komponenti separatora kako uslijed naprezanja ne bi došlo do pucanja i/ili popuštanja konstrukcije ili sastavnih dijelova (tijela separatora, pregrada i sl.), što može biti slučaj kod polietilenskih separatora.

4

Koalescentni filter

Najvažnija prednost je koalescentni filterski paket separatora KORONA ISU (“srce“ uređaja)!

Koalescentni filter se proteže cijelom širinom separatora, postavljen poprečno na strujanje vode, u blok izvedbi sa kućištem separatora, izrađen od oleofilnog medija visoke gustoće.

Zbog navedene napredne konstrukcije, koalescentni filter KORONA ISU BP posjeduje višestruku oleofilnu površinu i višestruku učinkovitost u odnosu na bilo koji drugi separator istih karakteristika.

Filter je samoispirući i nije ga potrebno vaditi, čistiti, ispirati ili mijenjati što je dodatna prednost za korisnika u fazi ekspolatacije.

KORONA ISU BP separatori spadaju u Klasu I separatora  (sadržaj ulja u pročišćenoj vodi do 5 mg/l).

Montaža

U ovisnosti o poziciji predviđenoj projektom, ugradnja separatora može biti predviđena u voznoj ili zelenoj površini.  S obzirom na navedeno, separatori dolaze serijski opremljeni sa čelično-cinčanim poklopcima za ugradnju u zelenu površinu ili ljevano-željeznim poklopcima odgovarajućeg opterećenja (125, 250 ili 400 kN) sa natpisom „SEPARATOR“, za ugradnju u voznu površinu. Pristup i održavanje separatora izvedeno je prema normi HRN EN 476.

Povišetci do nivoa tla (kota „H2“ na skici) prilagođavaju se dubini ugradnje definiranoj dubinom dovodnog cjevovoda na separator u odnosu na nivo tla. Mogu se izvesti u fiksnoj ili u kliznoj varijanti, u ovisnosti o željama naručitelja.

Priključne cijevi na separatoru (ulaz/izlaz) prilagođavaju se promjerima cijevi koje su predviđene za spoj na gradilištu (u ovisnosti od promjera ID/OD, tj. proizvođača cijevi).

Dodatna oprema

1

Plovak

Za sprječavanje otjecanja izdvojenih uljnih onečišćenja iz separatora i/ili zbog sprječavanja otjecanja naftnih derivata izlivenih uslijed akcidentalnih situacija (prevrtanje vozila – cisterne, nekontrolirano istjecanje iz spremnika i sl.) u separatore se ugrađuje i plovak - sigurnosni zatvarač. Plovak funkcionira na razlici gustoće medija (naftni derivati – voda), pa se spušta uslijed povećanja razine izdvojenih ulja, sve dok razina izdvojenog ulja ne dosegne donju točku uslijed koje plovak zatvara izlaznu cijev, odnosno daljnje otjecanje iz separatora.

2

Alarmni sustav za dojavu

Uz separatore se može isporučiti i alarmni sustav za dojavu potrebe pražnjenja nataloženog mulja i izdvojenog ulja unutar separatora, te na taj način korisniku olakšati održavanje.

Kvaliteta izrade

Separatori KORONA ISU BP izrađeni su prema HRN EN 858-1 i 2 normama za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, te u sustavu kvalitete ISO 9001.

Separatori klase KORONA ISU BP predstavljaju tehnički i tehnološki superioran proizvod, prepoznat zbog kvalitete, visoke učinkovitosti i jednostavnosti ugradnje…

 Napomena: kota H2 određuje se prema traženim uvjetima na mjestu ugradnje

 Napomena: kota H2 određuje se prema traženim uvjetima na mjestu ugradnje

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!