KORONA NG

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Separatori lakih tekućina
"KORONA NG"

[ZAULJENE VODE – MINERALNA ULJA]

Korona NG

Materijal izrade: Polietilen

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Separatori lakih tekućina KORONA NG jednakih su karakteristika u pogledu volumena i protoke (l/s) kao i separatori lakih tekućina klase KORONA NG, uz razliku što su izrađeni od polietilena.

Primjena

Pri izgradnji objekata koji imaju slivne površine sa kojih postoji mogućnost da se ispiranjem kiše ili pranjem  pri odvodnji pojavi zagađenje uljnog porijekla obvezna je ugradnja separatora.

Ove vode obvezno je pročistiti prije daljnjeg ispusta.

Ugradnjom KORONA NG separatora uspješno se rješava odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda slivnih površina platoa poslovnih hala, parkirališta trgovačkih centara, parkinga autosalona, benzinskih postaja, autoservisa, praonica automobila, dionica cesta i autocesta.

Tehnologija

Rješenje odvodnje i pročišćavanja zauljenih otpadnih voda slivnih površina mora biti riješeno na optimalan način, odnosno neophodno je da se odabere rješenje koje jest:

  • tehnički ispravno,
  • jednostavno za manipulaciju, ugradnju i održavanje,
  • dugotrajno i pouzdano,
  • cjenovno konkurentno

Temeljem navedenog konstruirana je i proizvedena linija separatora KORONA NG.

Prednosti

Hrvatski proizvod!

KORONA NG separatori imaju nekoliko važnih prednosti:

1

Materijal

Trajnost separatora s obzirom na materijal izrade (polietilen) je praktično neograničena.

2

Manipulacija

Zbog male težine (u odnosu na kapacitet u l/s) manipulacija na gradilištu i ugradnja je jednostavna i lagana.

3

Ugradnja

Debljina stijenke izvodi se u debljini od čak 10-12 mm, što uz orebrenu konstrukciju ove separatore čini izrazito robusnim. Kod ugradnje nije potrebno betoniranje tankvane niti betoniranje bočnih stijenki separatora pa nema skrivenih troškova ugradnje!

4

Koalescentni filter

Najvažnija prednost je koalescentni filterski paket separatora KORONA NG (“srce“ uređaja)!

Koalescentni filter se proteže cijelom širinom separatora, postavljen poprečno na strujanje vode, u blok izvedbi sa kućištem separatora, izrađen od oleofilnog medija visoke gustoće.

Zbog navedene napredne konstrukcije, koalescentni filter KORONA NG posjeduje višestruku oleofilnu površinu i višestruku učinkovitost u odnosu na bilo koji drugi separator istih karakteristika.

Filter je samoispirući i nije ga potrebno vaditi, čistiti, ispirati ili mijenjati što je dodatna prednost za korisnika u fazi ekspolatacije.

KORONA ISU separatori spadaju u Klasu I separatora (sadržaj ulja u pročišćenoj vodi do 5 mg/l).

Montaža

U ovisnosti o poziciji predviđenoj projektom, ugradnja separatora može biti predviđena u voznoj ili zelenoj površini.  S obzirom na navedeno, separatori dolaze serijski opremljeni  polietilenskim poklopcima za ugradnju u zelenu površinu ili ljevano-željeznim poklopcima odgovarajućeg opterećenja (125, 250 ili 400 kN) sa natpisom „SEPARATOR“, za ugradnju u voznu površinu. Za ugradnju separatora u voznu površinu potrebna je izvedba rasteretne armirno-betonske ploče. Pristup i održavanje separatora izvedeno je prema normi HRN EN 476.

Povišetci do nivoa tla (kota „H2“ na skici) prilagođavaju se dubini ugradnje definiranoj dubinom dovodnog cjevovoda na separator u odnosu na nivo tla.

Dodatna oprema

1

Plovak

Za sprječavanje otjecanja izdvojenih uljnih onečišćenja iz separatora i/ili zbog sprječavanja otjecanja naftnih derivata izlivenih uslijed akcidentalnih situacija (prevrtanje vozila – cisterne, nekontrolirano istjecanje iz spremnika i sl.) u separatore se ugrađuje i plovak - sigurnosni zatvarač. Plovak funkcionira na razlici gustoće medija (naftni derivati – voda), pa se spušta uslijed povećanja razine izdvojenih ulja, sve dok razina izdvojenog ulja ne dosegne donju točku uslijed koje plovak zatvara izlaznu cijev, odnosno daljnje otjecanje iz separatora.

2

Alarmni sustav za dojavu

Uz separatore se može isporučiti i alarmni sustav za dojavu potrebe pražnjenja nataloženog mulja i izdvojenog ulja unutar separatora, te na taj način korisniku olakšati održavanje.

3

Sorpcijski filter - vodozaštitna područja

Za ugradnju separatora u vodozaštitna područja, koalescentni filter se nadopunjava sorpcijskim filterom, s obzirom da se moraju zadovoljiti vrlo strogi uvjeti  koncentracije ulja u pročišćenoj vodi. Zahvaljujući filterskom sloju sa ekstremno velikom aktivnom površinom, višestruko većom od konvencionalnih kolaescentnih ispuna, sorpcijski filter postiže najviše parametre pročišćavanja.

Kvaliteta izrade

Separatori KORONA NG izrađeni su prema HRN EN 858-1 i 2 normama za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, te u sustavu kvalitete ISO 9001.

Separatori klase KORONA NG predstavljaju tehnički i tehnološki superioran proizvod, prepoznat zbog kvalitete, visoke učinkovitosti i jednostavnosti ugradnje…

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!