KORONA NG-BP

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Separatori lakih tekućina
"KORONA NG-BP"

[ZAULJENE VODE – MINERALNA ULJA]

20%

omjer ukupne protoke: na separator 20%, ostatak 80% na by-pass

Materijal izrade : Polietilen

NORMA HRN EN 858-1 i 2

Separatori lakih tekućina KORONA NG BP jednakih su karakteristika u pogledu volumena i protoke (l/s) kao i separatori lakih tekućina klase KORONA NG BP, uz razliku što su izrađeni od polietilena.

Separatori klase KORONA NG BY PASS nastavljaju se na separatore klase KORONA NG.

Primjena

Pri izgradnji objekata koji imaju slivne površine sa kojih postoji mogućnost da se ispiranjem kiše u odvodnji pojavi zagađenje uljnog porijekla obvezna je ugradnja separatora.

Ove vode obvezno je pročistiti prije daljnjeg ispusta.

Ugradnjom KORONA NG BP separatora uspješno se rješava odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda slivnih površina platoa poslovnih hala, parkirališta trgovačkih centara, parkinga autosalona, benzinskih postaja, dionica cesta i autocesta.

Primjena ovih separatora nije predviđena u zonama vodozaštitnih područja.

Tehnologija

Separatori KORONA NG BP projektirani su i proizvedeni za protoke koji se zbog svoje veličine klasičnim separatorima ne bi mogli obraditi pa su ovi uređaji rješenje za velike slivne površine, odnosno pripadajuće velike protoke (do 600 l/s).

U sklopu separatora ugrađen je preljevni sustav – by pass (mimovod) putem kojeg se rasterećuje hidraulički udar na separator. Na taj se način rasterećuje tijelo separatora, čineći ga dimenzionalno manjim i investicijski povoljnijim rješenjem.

KORONA NG BP separatori  preuzimaju na sebe prvi, zauljeni dotok (Qsep) u količini od 20% od ukupne količine otpadnih voda (Quk) koja dolazi do separatora.

Ostatak vode (Qbp) ide na obilazni vod (by pass) koji je ugrađen eksterno u odnosu na tijelo separatora (Quk = Qsep + Qbp).

Pročišćena voda iz separatora spaja se na izlazu iz separatora sa vodom iz by-passa te se zajedno ispušta dalje prema recipijentu.

Prednosti

Hrvatski proizvod!

KORONA NG BP separatori imaju nekoliko važnih prednosti:

1

Materijal

Trajnost separatora s obzirom na materijal izrade (polietilen) je praktično neograničena.

2

Manipulacija

Zbog male težine (u odnosu na kapacitet u l/s) manipulacija na gradilištu i ugradnja je jednostavna i lagana.

3

Ugradnja

Debljina stijenke izvodi se u debljini od čak 10-12 mm, što uz orebrenu konstrukciju ove separatore čini izrazito robusnim. Kod ugradnje nije potrebno betoniranje tankvane niti betoniranje bočnih stijenki separatora pa nema skrivenih troškova ugradnje!

4

Koalescentni filter

Najvažnija prednost je koalescentni filterski paket separatora KORONA NG BP (“srce“ uređaja)!

Koalescentni filter se proteže cijelom širinom separatora, postavljen poprečno na strujanje vode, u blok izvedbi sa kućištem separatora, izrađen od oleofilnog medija visoke gustoće.

Zbog navedene napredne konstrukcije, koalescentni filter KORONA NG BP posjeduje višestruku oleofilnu površinu i višestruku učinkovitost u odnosu na bilo koji drugi separator istih karakteristika.

Filter je samoispirući i nije ga potrebno vaditi, čistiti, ispirati ili mijenjati što je dodatna prednost za korisnika u fazi ekspolatacije.

KORONA NG BP separatori spadaju u Klasu I separatora  (sadržaj ulja u pročišćenoj vodi do 5 mg/l).

Montaža

U ovisnosti o poziciji predviđenoj projektom, ugradnja separatora može biti predviđena u voznoj ili zelenoj površini.  S obzirom na navedeno, separatori dolaze serijski opremljeni  polietilenskim poklopcima za ugradnju u zelenu površinu ili ljevano-željeznim poklopcima odgovarajućeg opterećenja (125, 250 ili 400 kN) sa natpisom „SEPARATOR“, za ugradnju u voznu površinu. Za ugradnju separatora u voznu površinu potrebna je izvedba rasteretne armirno-betonske ploče. Pristup i održavanje separatora izvedeno je prema normi HRN EN 476.

Povišetci do nivoa tla (kota „H2“ na skici) prilagođavaju se dubini ugradnje definiranoj dubinom dovodnog cjevovoda na separator u odnosu na nivo tla.

Zbog tehnoloških i konstrukcijskih ograničenja plastičnih masa, a kod hidrauličkih udara velikih protoka, separatori KORONA NG BP izrađuju se za protoke do 600 l/s.
Naša je preporuka je da se za sve protoke iznad 600 l/s  odaberu, odnosno  primijene separatori u čeličnoj varijanti (KORONA ISU BP) koji nemaju navedena konstrukcijska ograničenja.

Dodatna oprema

1

Plovak

Za sprječavanje otjecanja izdvojenih uljnih onečišćenja iz separatora i/ili zbog sprječavanja otjecanja naftnih derivata izlivenih uslijed akcidentalnih situacija (prevrtanje vozila – cisterne, nekontrolirano istjecanje iz spremnika i sl.) u separatore se ugrađuje i plovak - sigurnosni zatvarač. Plovak funkcionira na razlici gustoće medija (naftni derivati – voda), pa se spušta uslijed povećanja razine izdvojenih ulja, sve dok razina izdvojenog ulja ne dosegne donju točku uslijed koje plovak zatvara izlaznu cijev, odnosno daljnje otjecanje iz separatora.

2

Alarmni sustav za dojavu

Uz separatore se može isporučiti i alarmni sustav za dojavu potrebe pražnjenja nataloženog mulja i izdvojenog ulja unutar separatora, te na taj način korisniku olakšati održavanje.

Kvaliteta izrade

Separatori KORONA NG BP izrađeni su prema HRN EN 858-1 i 2 normama za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, te u sustavu kvalitete ISO 9001.

Separatori klase KORONA NG BP predstavljaju tehnički i tehnološki superioran proizvod, prepoznat zbog kvalitete, visoke učinkovitosti i jednostavnosti ugradnje…

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!