KORONA SBR

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Biološki pročistač fekalnih otpadnih voda
"BIO MODUL KORONA SBR"

BIO MODUL KORONA SBR je uređaj na bazi aktivnog mulja koji predstavlja rješenje za sve objekte na kojima se traži najviši stupanj pročišćavanja.

NORMA HRN EN 12566-3

Primjena

Najčešća primjena ove vrste pročistača je u sklopu Nacionalnih parkova i Parkova prirode, kao i ostalih područja sa osjetljivim vodoprijemnicima  gdje su uvjeti za ispuštanje voda stroži nego drugdje.

Primjena se odnosi i na sva druga područja bez izvedenog sustava kanalizacije.

Tehnologija

Biološki pročistači BIO MODUL KORONA SBR produkt su dugogodišnjeg razvoja i usavršavanja sustava za pročišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja, te primjene modernih tehnologija. Uz uspješnu suradnju sa renomiranim stranim proizvođačima  usvojen  je know-how i tehnologija izrade bioloških uređaja na bazi SBR tehnologije.

Prednosti

Hrvatski proizvod!

Prednosti ugradnje ovog uređaja jesu jednostavnost ugradnje, trajnost, niski troškovi održavanja, te izuzetno visoka efikasnost pročišćavanja.

Opis rada pročistača

Pročistač radi u dnevnim ciklusima, od kojih svaki ciklus podrazumijeva sljedeće:

I. PUNJENJE

Dovod otpadne vode u SBR reaktor

II. OBRADA

Obrada otpadne vode – aeracija, odnosno unos zraka i razgradnja pomoću mikroorganizama u otpadnoj voda

III. TALOŽENJE

Faza mirovanja unutar koje se vrši taloženje, odnosno odvajanje nadsloja čiste vode

IV. ISPUŠTANJE

Ispuštanje čiste vode prema prijemniku

Montaža

Uređaj se postavlja na podložnu betonsku ploču i  zasipava finijim građevinskim materijalom u slojevima, do nivoa poklopaca. Uređaj je na optimalan način uklopljen u okoliš jer u razini tla ostaju samo poklopci koji služe za potrebe kasnijeg održavanja. 

Može se ugrađivati u zelenu i u kolničku površinu.

Kvaliteta izrade

Pročistači BIO MODUL KORONA SBR proizvode se prema normi HRN EN 12566-3 te u sustavu kvalitete ISO 9001.

Parametri pročišćavanja koji se postižu ovom vrstom pročistača bolji su, odnosno efikasniji od Zakonski propisanih parametara za ispust u vodotok druge kategorije.

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!