BIO Mini MODUL KORONA

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Biološki pročistač fekalnih otpadnih voda
"BIO mini MODUL KORONA"

BIO mini MODUL KORONA

BIO mini MODUL KORONA je uređaj na bazi aktivnog mulja koji predstavlja modernu i učinkovitu zamjenu za sve vrste septičkih jama (protočne i sabirne), odnosno optimalno je rješenje za sve novogradnje.

NORMA HRN EN 12566-3

Primjena

Primjena uređaja BIO mini MODUL KORONA odnosi se na objekte koji nemaju mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu (najčešće prigrad i otoci te priobalje) ali i sva ostala područja bez izvedenog sustava kanalizacije.

BIO mini MODUL KORONA pročistači primjenjuju se pri gradnji obiteljskih kuća, vikendica, apartmanskih zgrada, kampova i hotela kao i ostalih sličnih objekata.

Tehnologija

Biološki pročistači BIO mini MODUL KORONA produkt su dugogodišnjeg iskustva na izradi bioloških uređaja za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda na bazi aktivnog mulja.

Usvajanjem i razvojem novih tehnologija, te usporednom primjenom najnovijih dostignuća u domeni pročišćavanja otpadnih voda razvijen je BIO mini MODUL KORONA, proizvod tržišno prepoznat i potvrđen nizom referenci.

Prednosti

Hrvatski proizvod!

Prednosti ugradnje ovog uređaja jesu niski investicijski troškovi, jednostavnost ugradnje, minimalni troškovi održavanja, te visoka funkcionalnost pročistača.

Opis rada pročistača

Uređaj radi automatski. Pročišćavanje se sastoji od tri cjeline:

1

Primarno taloženje

Primarno taloženje unutar kojeg se odvija taloženje čestica specifično težih od vode i isplivavanje čestice lakših od vode, koje tvore površinsku koru.

2

Biološka razgradnja

U bio zoni se odvija aeracija, odnosno biološko pročišćavanje intenzivnim miješanjem otpadne vode sa komprimiranim zrakom. Zrak se iz puhala dovodi sustavom cijevi do pridnenih difuzora koji raspršuju zrak u mikroskopski fine mjehuriće. Intenzivnim kontaktom zraka sa otpadnom vodom dolazi do razvoja mikroorganizama koji pomoću kisika razgrađuju organsku tvar iz otpadne vode.

3

Sekundarno taloženje

Nakon bio-zone pročišćena voda otječe u sekundarnu taložnicu u kojoj se odvija finalno taloženje. Izbistreni efluent istječe gravitacijski prema recipijentu. Voda na izlazu je bistra, obogaćena kisikom i bez neugodnih mirisa.

U slučaju potrebe za dodatnom dezinfekcijom pročišćene vode, odnosno potrebe za njenom sanitacijom, u sklopu uređaja može se ugraditi i uređaj za UV sterilizaciju pročišćene otpadne vode.

Kvaliteta pročišćene vode (efluenta) je u zakonskim okvirima za ispust u vodotok druge kategorije.

Montaža

Uređaj se ugrađuje  na podložnu betonsku ploču i puni čistom vodom. Zatrpavanje se vrši finijim građevinskim materijalom uz povremeno nabijanje. Uređaj je estetski uklopljen u okoliš na optimalan način jer u razini tla ostaju samo poklopci koji služe za potrebe kasnijeg održavanja. 

Može se ugrađivati u zelenu i u kolničku površinu.

Kvaliteta izrade

Pročistači BIO mini MODUL KORONA proizvode se prema normi HRN EN 12566 i u sustavu kvalitete ISO 9001.

Uređaji BIO mini MODUL KORONA objedinjuju ojačanu konstrukciju spremnika (debljina stjenke 10-12 mm), najvišu kvalitetu ugrađenih komponenti,  trajnost i pouzdanost.

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!