KORONA BDMC

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Biološki pročistač fekalnih otpadnih voda
"BIO DISK MODUL KORONA BDMC"

Uređaj na bazi rotirajućih diskova smještenih u čeličnom tanku – kontejneru

NORMA HRN EN 12255-7

Za određene kapacitete, odnosno do određene veličine, biološki pročistači na bazi rotirajućih diskova BIO DISK MODUL KORONA BDMC ugrađuju se u čelična kućišta-kontejnere umjesto u betonske bazene.

Primjena

Jednako kao i pročistači na bazi rotirajućih diskova u betonskom bazenu, uređaji BIO DISK MODUL KORONA BDMC namijenjeni su za pročišćavanje otpadnih voda objekata i manjih naselja koji nemaju mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu.

Tehnologija

BIO DISK MODUL KORONA BDMC su uređaji na bazi rotirajućih diskova nove generacije koji se temelje na dugogodišnjem iskustvu u izradi klasičnih biloških diskova kao i na primjeni najnovijih tehnoloških dostignuća u obradi otpadnih voda.

Prednosti

Hrvatski proizvod!

Uređaj je potpuno automatiziran, neosjetljiv na hidraulička i organska opterećenja, ne zahtjeva osoblje za svakodnevno održavanje, ima izuzetno malu potrošnju električne energije u odnosu na kapacitet, radi bešumno i bez prisustva neugodnih mirisa.

Opis rada pročistača

Otpadna voda dotječe gravitacijski ili preko crpne stanice na uređaj gdje se nakon taloženja u primarnoj taložnici dovodi u bio – zonu sa polu-uronjenim rotirajućim diskovima koji su natkriveni kupolastim poliesterskim poklopcima.

Kako diskovi polagano rotiraju, odnosno kruže, na diskovima se formira biološki film sa aerobnim bakterijskim kulturama koje pospješuju razgradnju organske tvari te reduciraju onečišćenje otpadne vode.

Po izlasku iz bio-zone, voda ulazi u sekundarnu taložnicu gdje se vrši finalno taloženje.

Voda na izlazu iz uređaja je bistra, obogaćenja kisikom i bez neugodnih mirisa.

Kvaliteta pročišćene vode, odnosno efluenta je u zakonskim okvirima za ispust u vodotok druge kategorije.

Montaža

Za montažu pročistača BIO DISK MODUL KORONA BDMC izvodi se iskop i pripadajuća betonska podložna ploča prema nacrtnoj dokumentaciji isporučitelja. Uređaj se postavlja na podložnu betonsku ploču te se čelični tank uređaja u potpunosti zasipava finijim građevinskim materijalom (do nivoa poliesterskih poklopaca).

Sve veličine do 1000 ES mogu se montirati u roku 24 sata.

Kvaliteta izrade

Pročistači KORONA BDMC proizvode se prema normi HRN EN 12255-7 i u sustavu kvalitete ISO 9001.

Odabirom najkvalitetnijih materijala te kupovnih komponenti u proizvodnji ovih pročistača postigli smo visoku pouzdanost u radu te  veliku trajnost (30 godina).

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!