KORONA BDM

dizajnirani i proizvedeni da zadovolje najviše standarde

Biološki pročistač fekalnih otpadnih voda
"BIO DISK MODUL KORONA BDM"

Uređaji na bazi rotirajućih diskova smještenih u betonskom bazenu

NORMA HRN EN 12255-7

Primjena

Biološki pročistači otpadnih voda tip BIO DISK MODUL KORONA BDM namijenjeni su pročišćavanju otpadnih voda objekata i naselja koji nemaju mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu.

Uređaj se može koristiti i kao centralni uređaj za pročišćavanje manjih naselja i općina (za kapacitete do 2000 ES).

Najčešća primjena ovakvih pročistača odnosi se na objekte poput benzinskih postaja, odmarališta uz autoceste, graničnih prijelaza, vojarni, hotela, poslovno-industrijskih zona, zasebnih pogona i slično.

Tehnologija

BIO DISK MODUL KORONA BDM je uređaj na bazi rotirajućih diskova nove generacije koji se temelji na dugogodišnjem iskustvu u izradi klasičnih biloških diskova kao i na primjeni najnovijih tehnoloških dostignuća u obradi otpadnih voda.

Prednosti

Uređaj je potpuno automatiziran, neosjetljiv na hidraulička i organska opterećenja, ne zahtjeva osoblje za svakodnevno održavanje, ima izuzetno malu potrošnju električne energije u odnosu na kapacitet, radi bešumno i bez prisustva neugodnih mirisa.

Opis rada pročistača

Otpadna voda dotječe gravitacijski ili preko crpne stanice na uređaj gdje se nakon taloženja u primarnoj taložnici dovodi u bio – zonu sa polu-uronjenim rotirajućim diskovima koji su natkriveni poliesterskim poklopcima. Veličina bioloških diskova, odnosno njihov promjer, izvodi se u raznim veličinama u ovisnosti o kapacitetu, a zaključno do čak 2900 mm (za najveće kapacitete pročistača).

Kako diskovi polagano kruže, na diskovima se formira biološki film sa aerobnim bakterijskim kulturama koje pospješuju razgradnju organske tvari te reduciraju onečišćenje otpadne vode. Po izlasku iz bio-zone, voda otječe u sekundarnu taložnicu gdje se vrši finalno taloženje prije ispusta. Voda na izlazu iz uređaja je bistra, obogaćenja kisikom i bez neugodnih mirisa.

Kvaliteta pročišćene vode (efluenta) je u zakonskim okvirima za ispust u vodotok druge kategorije.

MODULARNA GRADNJA - prednosti

U skladu s eventualnom potrebom za povećanjem kapaciteta uslijed povećanog opterećenja, dodavanjem modula mogu se dobiti potrebni veći kapaciteti od početnog;

Omogućuje preciznije dimenzioniranje što u pravilu daje i bolju kvalitetu efluenta;

Kod dužih smanjenih i/ili čak nultih dotoka moguće je održavati biološki proces uz postojeću automatsku recirkulaciju efluenta i uključivanjem samo pojedinog modula.

Montaža

Za montažu pročistača BIO DISK MODUL KORONA BDM izvodi se pripadajući betonski bazen prema nacrtnoj dokumentaciji isporučitelja, te se uređaj i pripadajuća elektro-strojarska oprema ugrađuje in-situ.

U slučajevima kada postoji zahtjev za izbjegavanje izgradnje uređaja u nadzemnoj varijanti (sa poliesterskim poklopcima), uređaj se ugrađuje u ravnini tla, pa je estetski nenametljivo uklopljen u okoliš.

Sve veličine do 1000 ES mogu se montirati u roku 24 sata.

Kvaliteta izrade

BDM pročistači KORONA proizvode se prema normi HRN EN 12255-7 i u sustavu kvalitete ISO 9001.

Odabirom najkvalitetnijih materijala te kupovnih komponenti u proizvodnji ovih pročistača postigli smo visoku pouzdanost u radu te  trajnost ( do 30 godina).

Vode JESU naše bogatstvo,
sačuvajmo ih ZAJEDNO!

Korona logo
Inspirirani izazovima!